История

1999 - 2000 г.

Създадена през 1999 г. ЕТ Слави Марински стартира своята дейност като проектантско бюро за конструктивни проекти на жилищни сгради


2000 - 2003 г.

Паралелно с проектантската дейност, екипът започва да участва в консултантска дейност по различни строителни обекти, като постепенно започва наемането на допълнителен персонал и поставя начало на изпълнение на ремонтни дейности.


2003 - 2005 г.

Първи години на същинска строителна фирма с обекти в гр.Пловдив


2005 г.

Основана е "Марински" ООД като строително-инвестиционна компания за осъществяване на жилищни обекти - апартаменти в многофамилни сгради.


2006 - 2010 г.

"Марински" ООД се концентрира на територията на гр.Асеновград, изпълнява и въвежда в експлоатация първите си 8 многофамилни жилищни сгради. През 2008 г. фирмата е вписана в Централния профеционален регистър на строителя към Камара на строителите в България, като същевременно въвежда и Стандарт за качество ISO 9001:2008.


2010 - до момента

Строителната ни компания разраства дейността си с осъществяване на различни сгради ( промишлени и жилищни ) по поръчка на други инвеститори. Екипът продължава да се занимава и с инвестиционно строителство върху собствени терени или срещу обезщетения, като имаме обекти, както в гр.Асеновград, така и в гр.Пловдив. В проектантската си дейност въведохме триизмерните визуализации като стандарт, което е високо оценено от клиентите ни. Конструктивните проекти отговарят на най-съвременните европейски изисквания. С високото качество на изпълнение и професионално отношение към клиенти, партньори и инвеститори "Марински" ООД за кратко време успя да се превърне в една от водещите строителни компании в града и региона.