Предложения

Проектиране

Пълно проектиране на жилищни сгради, къщи, халета, съоръжения - огради, подпорни стени, басейни.

Консултации

Архитектурни и конструктивни консултации и решения.

3D решения

Триизмерни визуализации с реалистични снимки на Вашите идеи в интериора и екстериора.

Количествени сметки

Изготвяне на количеството стойносни сметки на архитектурни и конструктивни проекти.

Строителство

Строителство на жилищни сгради, къщи, халета, огради, подпорни стени басейни и други монолитни обекти.

Строително-монтажни работи

Изпълнение на отделни видове строително монтажни работи, като само груб строеж или само мазилка.

Инсталации

Изпълнения на инсталации - електро и ВиК.

Ремонти

Ремонтни дейности и реконструкции.

Продажби

Продажба на готови апартаменти.